E 445 Glycerolestere af fyrreharpiks

Beskrivelse

Fremstilles syntetisk ud fra harpiks fra fyrretræer og glycerol (E 422). Da det ikke kan udelukkes, at den anvendte glycerol er fremstillet ud fra dyr, herunder svin, vil stoffet næppe være acceptabelt for personer, som ønsker at undgå animalske produkter.

Må bruges i

Må kun bruges til uklare alkoholholdige drikke og læskedrikke op til 100 mg/liter. Dvs. at det ikke er muligt at nå op på selv den laveste af de to ADI’er. Stoffet er også blevet tilladt til overfladebehandling af citrusfrugter, men det er et spørgsmål, om det er velegnet hertil.

Funktion

Stoffet anvendes til at holde æteriske olier, anvendt i uklare sodavand og saftevand, jævnt fordelt i væsken, så det undgås, at de skiller sig ud og danner en »ring« i toppen af flasken.

Sundhedsmæssige forhold

Produktet har været tilladt i flere år i en række lande, herunder Sverige, men ikke i Danmark eller i EU. I mange år har man prøvet at få JECFA til at acceptere det, men hver gang skønnede komitéen, at det ikke var undersøgt godt nok. Først da man i 1996 havde fået bevis for, at stofferne i produktet ikke er biotilgængelige, dvs. de udskilles uændret med afføringen, tildelte man en ADI på 25 mg/kg legemsvægt på basis af et forsøg af 90 dages varighed, hvor den højeste dosis ikke havde vist nogen skadelig effekt. SCF så første gang på produktet i 1990 og tildelte en midlertidig ADI på 0,5 mg/kg legemsvægt. Efter at have set de nyeste resultater tildelte man det en ADI på 12,5 mg/kg legemsvægt. Det var baseret på samme forsøg som JECFA havde baseret sin ADI på, men da forsøget var af 90 dages varighed på rotter mod normalt ca. 2 år, valgte man at bruge en dobbelt så stor sikkerhedsfaktor som normalt.