E 444 Saccharoseacetatisobutyrat (SAIB)

Beskrivelse

Saccharose~acetat~iso~butyrat er et syntetisk stof, som fremstilles ud fra almindeligt sukker (saccharose), hvorpå der hæftes nogle eddikesyre- og isosmørsyreenheder.

Må bruges i

Må kun bruges til uklare læskedrikke op til 300 mg/liter. Et barn på 30 kg vil således kunne nå ADI fra SCF med en liter læskedrik pr. dag, mens der skal 2 liter til at nå den fra JECFA, hvis ellers stoffet er brugt op til maksimumværdien.

Funktion

Stoffet anvendes til at holde æteriske olier, anvendt i uklare sodavand og saftevand, jævnt fordelt i væsken, så det undgås, at de skiller sig ud og danner en »ring« i toppen af flasken.

Sundhedsmæssige forhold

Stoffet har været brugt i en række lande, blandt andet Sverige, i mange år, men det var først i 1992, at SCF blev præsenteret for tilstrækkeligt med undersøgelser til, at man ville tildele det en ADI, som blev 10 mg/kg legemsvægt. JECFA har vurderet stoffet ved mange lejligheder uden at kunne give det en ADI. Først i 1993 var de så tilfredse med de indsendte undersøgelser, at de tildelte en midlertidig ADI på 10 mg/kg legemsvægt, og i 1996 vurderede de stoffet på ny og tildelte nu en ADI på 20 mg/kg legemsvægt. Begge komitéer har anvendt langtidsforsøg på rotter som basis for ADI-fastsættelsen, men de har anlagt en forskellig vurdering af, hvornår man kunne lægge vægt på en effekt på forsøgsdyrene. Deraf de forskellige ADI-værdier. På hunde har SAIB en effekt på flere leverenzymer, og efter længere tids fodring ses også en forstørrelse af leveren. Imidlertid kunne det påvises, at hos hunden er optagelsen i organismen og den videre nedbrydning i kroppen helt anderledes end hos rotter, aber og mennesker. Begge komitéer konkluderede derfor, at hunden ikke var en velegnet model for risikovurderingen for mennesker.