E 431 Polyoxyethylen(40)stearat
E 432 Polyoxyethylen(20)sorbitanmonolaurat (Polysorbat 20)
E 433 Polyoxyethylen(20)sorbitanmonooleat (Polysorbat 80)
E 434 Polyoxyethylen(20)sorbitanmonopalmitat (Polysorbat 40)
E 435 Polyoxyethylen(20)sorbitanmonostearat (Polysorbat 60)
E 436 Polyoxyethylen(20)sorbitantristearat (Polysorbat 65)

Beskrivelse

Alle stofferne fremstilles syntetisk ved reaktion mellem sorbitol (E 420), fedtsyrer (se E 570) og ethylenoxid. Handelsnavne for stofferne er Tween eller Polysorbat. Da der indgår fedt i produktet, må man regne med, at dette fedt også kan komme fra dyr, herunder svin.

Må bruges i

E 431 må kun anvendes til vin. Da stoffet primært er accepteret pga. pres fra USA og for at undgå handelskrig, er det nok et rimeligt gæt, at man normalt ikke vil møde stoffet i europæisk vin. Men da vin ikke må deklareres med tilsætningsstofindhold, er det nok svært at få opklaret. De øvrige stoffer må bruges i is, slik, suppe og diætmad (1 g/kg), kager og desserter (3 g/kg), samt i mælke- og flødeerstatninger, saucer og tyggegummi (5 g/kg). Endelig må de bruges med 10 g/kg i fedtemulsioner til bagebrug. Et barn på 30 kg vil kunne nå ADI ved at indtage blot 100 g is eller kage med stoffet i den tilladte mængde. Det er også blevet tilladt at anvende stofferne i aromablandinger (selvom de nok har været brugt også før, men nu er det blevet reguleret). Der må bruges op til 10 g/kg aromablanding.

Funktion

Stofferne benyttes som stabilisatorer og emulgatorer. Bruges mest i produkter med et højt fedtindhold som f.eks. salater og mayonnaise. Stofferne bruges ofte sammen med sorbitanmonostearat (E 491). I saftevand bruges de i små mængder til at holde antiskummidler jævnt fordelt.

Sundhedsmæssige forhold

Stofferne blev af JECFA i 1973 tildelt en samlet ADI på 25 mg/kg legemsvægt, og denne ekspertkomité har ikke set på stofferne senere. Derimod har SCF på baggrund af senere oplysninger fastsat en ADI til kun 10 mg/kg for de 5 stoffer E 432 – E 436, mens E 431, polyoxyethylen(40)stearat, udtrykkelig blev undtaget fra denne ADI og fundet ikke acceptabel. Da der anvendes ethylenoxid til fremstillingen af stofferne, vil der være risiko for, at der kan være rester af det, og derfor er der fastsat en grænse for, hvor meget der må være tilbage. Ethylenoxid er stærkt kræftfremkaldende, og SCF har derfor i 2002 anbefalet, at grænsen skulle sættes ned fra de gældende 1 mg/kg stof til under detektionsgrænsen, som formentlig er ca 1/5 af det. Da det er lang tid siden, at stofferne har været vurderet og da det er uholdbart, at der bruges et stof, som er fundet uacceptabelt og da samtidig der er en sandsynlighed for, at man kan overskride ADI, har en nordisk arbejdsgruppe anbefalet, at stofferne burde revurderes.