E 418 Gellangummi

Beskrivelse

Kulhydrat, der fremstilles ved en gæringsproces i bakterien Pseudomonas elodea. Når bakterien forgærer sukker, opbygger den gummien, som senere udvindes fra bakteriekulturen. Der er ikke rester af bakterien tilbage i produktet.

Må bruges i

Gellangummi må bruges uden mængdemæssig begrænsning i alle de fødevarer, der generelt må indeholde tilsætningsstoffer. Må dog ikke bruges til at lave »jelly minicups« af.

Funktion

Gellangummi har egenskaber, som i vid udstrækning kan supplere eller erstatte gummier som carrageenan (E 407), agar (E 406) og alginater (E 400 – E 404), hvilket er med til at stabilisere prisen for disse, da gellangummi ikke som de andre gummier er afhængig af naturens luner m.h.t. høstudbyttet.

Sundhedsmæssige forhold

Da stoffet er en nyere opfindelse og har skullet leve op til de moderne krav til testning, har det været væsentligt mere grundigt undersøgt end mange af de andre gummier, man traditionelt har anvendt gennem mange år. Stoffet giver ikke andre bivirkninger end tendens til tynd mave ved større doser i stil med de andre gummier. Denne effekt kan ikke ses ved normal anvendelse i maden. Stoffet er derfor blevet tildelt en ikke begrænset ADI af ekspertkomitéerne, begge i 1990.