E 407a Forarbejdet Eucheuma-tang (PES)

Beskrivelse

Et produkt, der fremstilles af samme type tang som foregående stof carrageenan. Det er først fremstillet i Filippinerne, og der ønskede man at få det accepteret som carrageenan. Men produktet er ikke så forarbejdet som carrageenan; man kan betragte det som et forstadium til carrageenan, og det har heller ikke helt samme egenskaber som carrageenan. Den primære forskel er, at mens carrageenan er det oprensede polysaccharid, indeholder Eucheuma-tangen rester af tangens celler og fibre. Man besluttede derfor, delvis under stærkt pres fra den eksisterende carrageenan-industri, at betragte det som et selvstændigt produkt, som krævede særskilt vurdering og godkendelse. Det har også gået under andre navne som alternativt renset carrageenan (ARC) og Philippine Eucheuma Seaweed (eller PES).

Må bruges i

Ligesom carrageenan må forarbejdet eucheuma-tang bruges uden mængdemæssig begrænsning i alle fødevarer, der generelt må indeholde tilsætningsstoffer. Er dog ikke blevet tilladt til tilskudsblandinger og økologiske varer. Må ikke bruges til at lave »jelly minicups« af.

Funktion

Bruges ligesom carrageenan som stabilisator og fortykningsmiddel. Dog vil det normalt være knap så effektivt.

Sundhedsmæssige forhold

Der er blevet foretaget selvstændige undersøgelser af forarbejdet Eucheuma-tang, og både SCF og JECFA har vurderet, at det sundhedsmæssigt kan betragtes som carrageenan, hvilket betyder, at mens SCF har fastholdt den tidligere ADI på 75 mg/kg legemsvægt, har JECFA i 2001 fastsat en ikke begrænset ADI.