SCF

Beskrivelse

Forkortelse for den engelske betegnelse for EU’s Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (Scientific Committee on Food). Denne komité blev nedsat i 1974 og har siden, indtil maj 2003, foruden tilsætningsstofferne, vurderet en række andre aspekter inden for fødevareområdet som forureninger, afsmitning fra emballage og ernæring. Tidligere var den sammensat af 20 medlemmer, et fra hvert af de små og mellemstore lande og to fra hvert af de store, samt en observatør fra EFTA. Medlemmerne var udpeget af Kommissionen blandt kandidater anbefalet af de enkelte medlemslande. De var dog personligt udpegede, det vil sige, at de i princippet ikke repræsenterer hverken det land eller den arbejdsplads de kommer fra. I 1997 ændredes hele strukturen for de videnskabelige komitéer i EU-systemet. Det skyldtes, at en anden komité, som tog sig af veterinære forhold, havde ladet sig påvirke for meget af Kommissionen og visse medlemslande i forbindelse med BSE-skandalen (kogalskab). Det blev derfor pålagt Kommissionen at gøre udpegningen af medlemmer mere åben, ligesom administrationen af de videnskabelige komitéer blev samlet i det generaldirektorat, der tager sig af forbrugerspørgsmål. Medlemmerne blev herefter udpeget, efter åbent opslag af et udvalg, som foruden repræsentanter fra Kommissionen bestod af uafhængige videnskabsfolk og med observatører fra Europaparlamentet. Medlemmerne blev udpeget for tre år ad gangen, og der var ikke længere krav om, at alle medlemslande skulle være repræsenterede, ligesom der også kunne udnævnes medlemmer uden for EU. Referaterne fra komiteens plenarmøder stadig er tilgængelige på internettet ligesom de rapporter, som komitéen har vedtaget. Adressen er http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/index_en.html. I januar 2002 blev det i EU besluttet at oprette en europæisk myndighed, som skal varetage spørgsmål om fødevaresikkerhed i videste forstand, og i den forbindelse blev den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler nedlagt i maj 2003 med EFSA’s oprettelse. Se nærmere under EFSA.