E 163 Anthocyaniner (Drueskalsfarve)

Beskrivelse

Anthocyaniner er en stor gruppe af røde til blå stoffer. De findes vidt udbredt i naturen i mange frugter, f.eks. vindruer, hyldebær, solbær og ribs. EU har medtaget en lang række kilder uden hensyn til, om de var realistiske som fødevarefarver eller ej. I den danske positivliste har man tidligere kun tilladt den farve, som er isoleret fra røde vindruer. Med de fælles EU-regler er også andre fødevarer blevet godkendt som kilde. En af de mere anvendte kilder er hibiscusblomster. Industriens argument er, at nogle mennesker drikker urtete med hibiscus og at det derfor må betragtes som en fødevare. Hvis den forklaring godtages, er der snart ingen grænser for, hvad man kan kalde fødevarer.

Må bruges i

Alle fødevarer undtagen dem, der er specifikt friholdt for farvestoffer. Der er ikke fastsat maksimumgrænser.

Funktion

Røde til violette farvestoffer.

Sundhedsmæssige forhold

SCF har skønnet, at anthocyaniner kan anvendes i samme størrelsesorden, som de forekommer naturligt i fødevarer. JECFA har i 1982 fastsat en ADI på 2,5 mg/kg legemsvægt for en ekstrakt af drueskaller.