Må bruges i

Beskrivelse

Her gives der typiske eksempler på, i hvilke fødevarer stoffet er tilladt. Ofte vil en større gruppe fødevarer være slået sammen, selvom de i Positivlisten er udspecificeret i mange mindre grupper. Når der f.eks. står »visse fiskevarer«, betyder det, at der er nogle, men ikke nødvendigvis alle typer fiskeprodukter, der må tilsættes stoffet. Bogen kan altså ikke bruges til at finde ud af, nøjagtigt hvilke produkter der må tilsættes hvad og hvor meget. For at finde ud af det, må man have fat i den til enhver tid gældende positivliste. Til sidst i afsnittet gives eksempler på, hvor meget af stoffet der må anvendes i diverse fødevarer samt, hvor det er relevant, en vurdering af, hvor meget der skal spises af en bestemt fødevare, med stoffet anvendt i maksimumsmængden, før ADI nås. Med mindre andet er angivet, er der regnet med en person på 60 kg.