Sundhedsmæssige forhold

Beskrivelse

Her vil blive nævnt, om stoffet har givet anledning til allergilignende symptomer.Ligeledes beskrives andre sundhedsmæssige forhold, især om stoffet har været mistænkt for at kunne give kræft. Samtidig gives den vurdering, der er foretaget af FAO/WHO’s og EU’s ekspertkomitéer. Som regel har de fastsat en ADI-værdi. ADI står for »Acceptabelt Dagligt Indtag« og er et mål for stoffets ufarlighed. ADI er normalt fastsat på baggrund af forsøg på dyr med anvendelse af sikkerhedsfaktorer og udtrykker, hvor stor mængde af et stof man vil kunne tåle gennem et helt liv uden sundhedsmæssig risiko. Man udtrykker ADI i mg stof/kg legemsvægt, dvs. man kan spise så mange gange den acceptable værdi, som man vejer i kg. I visse tilfælde er det anført, at ADI ikke er begrænset. Det betyder ikke, at man kan tåle ubegrænsede mængder af stoffet, men at de mængder, der ved normal brug kan tænkes at komme i maden, ikke vil give nogen sundhedsmæssig risiko. Se yderligere om, hvordan ADI fastsættes på side 189f.