E-nummer

Beskrivelse

Nummeret er det nummer, som EU har tildelt stoffet, som f.eks. E 300. Enkelte stoffer, som er undtaget fra tilsætningsstofdirektivernes bestemmelser, men som Danmark fortsat har valgt at regulere via Positivlisten, vil optræde i listen uden et E foran. Enkelte numre følges blot af en sidehenvisning. Det drejer sig om stoffer, som ikke længere, eller ikke endnu, er tilladt, eller er reguleret på anden vis. Nummersystemet er udarbejdet af EU, men også andre lande bruger nummereringen. F.eks. skal Norge og Island som følge af det økonomiske samarbejde mellem EU og EFTA (EØS) opfylde alle direktivernes bestemmelser. På verdensplan har man også besluttet at anvende nummereringen, dog uden at sætte E foran. Navnet vil være det officielle navn, som det fremgår af den danske positivliste (listen over godkendte tilsætningsstoffer) og som er det navn, der skal deklareres, hvis man vælger at deklarere med navn. Derudover er undertiden angivet andre navne, men i de fleste tilfælde må disse synonymnavne ikke anvendes i f.eks. varedeklarationer.