E 491 Sorbitanmonostearat (SPAN 60)
E 492 Sorbitantristearat (SPAN 65)
E 493 Sorbitanmonolaurat (SPAN 20)
E 494 Sorbitanmonooleat (SPAN 80)
E 495 Sorbitanmonopalmitat (SPAN 40)

Beskrivelse

Fremstilles ud fra sorbitol (E 420) og spisefedtsyrerne stearinsyre, oliesyre og palmitinsyre (E 570) samt laurinsyre. Man må nok gå ud fra, at udgangsmaterialerne kan stamme fra dyr, herunder svin.

Må bruges i

En lang række produkter, herunder kager, fedtemulsioner, is, dessert, slik, chokolade (kun E 492) og fedtemulsioner i mængder på 5 eller 10 g/kg. I te- og urtetekoncentrater må anvendes 0,5 g/liter. Kager med de tilladte 10 g/kg vil give den højeste ADI efter 150 g, mens ADI vil blive overskredet for de 2 stoffer med den lave ADI efter bare 30 g kage. Man kan undre sig over, at der ikke er fastsat forskellige anvendelsesbetingelser for stoffer med så forskellig ADI.

Funktion

Bruges som stabilisator og emulgator. Specielt sorbitanmono- og tristearat benyttes i overtrækschokolade. Kakaofedtet i overtrækschokolade er ofte erstattet af andre stoffer, der først smelter ved højere temperaturer. Når chokolade udsættes for temperatursvingninger, vil noget af fedtet trække ud i overfladen og ligge som en grålig hinde. Sorbitanmono- og tristearat forhindrer, at kakaofedtet kommer ud på overfladen og derved misfarver denne. Stofferne bruges også til at mindske skumdannelsen.

Sundhedsmæssige forhold

Der er af JECFA i 1973 fastlagt en samlet ADI for de 5 stoffer på 25 mg/kg legemsvægt på basis af en række dyreforsøg og iagttagelser hos mennesker. Selvom SCF i 1978 var enig i denne ADI for nogle af stoffernes vedkommende, nemlig E 491, E 492 og E 495, mente de, at de eksisterende data for de 2 resterende stoffer, E 493 og E 494, kun kunne berettige til en ADI på 5 mg/kg (samlet). En nordisk arbejdsgruppe har anbefalet en revurdering af disse stoffer, da de tilgængelige data er ret gamle og ufuldstændige, og fordi ADI forholdsvis let vil kunne overskrides.