E 483 Stearyltartrat

Beskrivelse

Stof der fremstilles syntetisk ud fra stearinsyre (se E 470) og vinsyre (E 334). Stearinsyren kan muligvis stamme fra dyr, herunder svin.

Må bruges i

Må kun bruges til bagværk og desserter med hhv. 4 og 5g/kg.

Funktion

Stoffet har en bageforbedrende effekt.

Sundhedsmæssige forhold

JECFA har i 1965 vurderet, at 500 mg/kg mel er acceptabelt som melbehandlingsmiddel, medens SCF tildelte stoffet en ADI på 20 mg/kg legemsvægt i 1978, uden at det dog blev specificeret på hvilken baggrund. Det er svært at forestille sig, at der skulle være sundhedsmæssige problemer ved anvendelsen, da stoffet formentlig nedbrydes til stoffer, som er kendte for organismen. Alligevel kan det undre lidt, at man ikke har forlangt en fornyet vurdering, før stoffet blev optaget i direktivet, og JECFA har da også i 2000 trukket deres accept af stoffet tilbage. Derfor har en nordisk arbejdsgruppe også anbefalet, at man iværksætter undersøgelser til bekræftelse af, at stoffet rent faktisk også nedbrydes som antaget.