E 476 Polyglycerolpolyricinoleat

Beskrivelse

Poly~glycerol~polyricin~oleat fremstilles syntetisk ud fra ricinusolie (amerikansk olie) og glycerol (E 422). Glycerol kan stamme fra fedt fra dyr, herunder svin.

Må bruges i

Må kun bruges i chokolade, i lavfedts smørbare produkter samt i lavfedts dressing. Der må anvendes hhv. 5 og 4 g/kg. Der skal indtages 90 g hhv. 110 g produkt for at nå op på ADI, hvis ellers stoffet bruges til maksimumgrænsen.

Funktion

Er meget effektiv til fremstilling af olie-i-vand-emulsioner og anvendes ligesom lecithin (E 322) til at gøre chokolade mere plastisk.

Sundhedsmæssige forhold

Forsøgsdyr, som fik store mængder af stoffet, viste noget forstørret lever, men uden nogen synlig skadevirkning. ADI blev på baggrund af den dosis, som ikke gav leverforstørrelse, sat til 7,5 mg/kg legemsvægt af JECFA i 1973 og af EU i 1978. Ingen af komitéerne har set på stoffet siden.