E 473 Saccharoseestere af fedtsyrer
E 474 Saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer

Beskrivelse

Stoffer der fremstilles syntetisk ved at forbinde sukker med fedtsyrer (E 570). Hvis man blot tager den uoprensede blanding, får man E 474, mens man ved at fjerne mono- og diglyceriderne får isoleret saccharoseesterne og ender med E 473. Der vil normalt være bundet 1-3 molekyler fedtsyrer til et molekyle sukker. Hvis man fortsætter med processen og besætter alle de 8 steder, der er plads til på sukker, får man olestra, en fedterstatter, som ikke er reguleret som tilsætningsstof (se side 245). Da der ikke er noget krav om, at det anvendte fedt skal stamme fra planter, kan produktet også fremstilles af dyrefedt (herunder fra svin).

Må bruges i

Blandt andet varmebehandlede kødprodukter, is, slik og desserter 5 g/kg. I fedtemulsioner til bagebrug, kager, suppe og tyggegummi med 10 g/kg. I drikkevarer må de bruges til kaffe på dåse 1 g/liter, ikke-alkoholiske drikkevarer baseret på anis, kokosnød, mandler eller mejeriprodukter, alkoholiske drikkevarer (undtagen vin og øl) 5 g/liter, pulvere til varme drikke 10 g/liter. Da SCF’s ADI forholdsvis nemt vil kunne overskrides, hvis man jævnligt indtager fødevarer indeholdende disse stoffer i de maksimalt tilladte mængder, er det besluttet, at man skal foretage en mere detaljeret undersøgelse af, om det også vil ske i det virkelige liv.

Funktion

Stofferne har virkning som emulgatorer, men derudover kan de hæmme udkrystallisering og beskytte stivelse og proteiner ved opvarmning og frysning.

Sundhedsmæssige forhold

JECFA vurderede stofferne første gang i 1969 og senere en række gange. ADI har hidtil været 16 mg/kg legemsvægt, men efter at have vurderet nyere undersøgelser i 1995 fastsatte man en ADI på 20 mg/kg legemsvægt. Denne ADI blev dog gjort midlertidig, da et enkelt forsøg på mennesker viste, at stoffet kunne virke afførende. Selvom denne effekt først sås ved doser mere end dobbelt så store som ADI, ønskede man at vurdere dette nærmere. Dette skete så i 1997, hvor man fastsatte ADI til 30 mg/kg, under hvilken der ikke skulle være nogen afførende effekt. SCF vurderede stofferne i 1992 og nåede frem til en ADI på 20 mg/kg legemsvægt. Denne komités efterfølger, EFSA’s AFC Panel, er blevet bedt om at vurdere, om ADI vil kunne hæves til de samme 30 mg/kg som JECFA har.