E 472a Eddikesyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer
E 472b Mælkesyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer
E 472c Citronsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer
E 472d Vinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer
E 472e Mono- og diacetylvinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer
E 472f Blandede eddike- og vinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

Beskrivelse

Hvis man fra almindeligt fedt, som er et triglycerid, fjerner en eller to spisefedtsyrer, får man henholdsvis di- og monoglycerid (se det foregående stof E 471). Hæfter man i stedet en anden syre på de(n) ledige plads(er), fås ovenstående stoffer. Det drejer sig altså om eddikesyre (E 260), vinsyre (E 334), citronsyre (E 330) og mælkesyre (E 270). Da fedtstoffer indgår i fremstillingen af disse stoffer og da man normalt ikke får oplysning om oprindelsen til dette fedt, må man regne med, at disse stoffer kan være baseret på f.eks. svinefedt.

Må bruges i

Stofferne må bruges uden mængdemæssig begrænsning i alle de fødevarer, der generelt må indeholde tilsætningsstoffer. Stofferne fra a, b og c må også bruges i børnemad på basis af cerealier med højst 5 g/kg. Stoffet c må tillige bruges i diætkost til syge børn fra spædbarnsalderen, som kræver en helt speciel kost

Funktion

Stofferne virker som emulgatorer og stabilisatorer. De har en række specielle anvendelsesområder. I iscreme vil de hjælpe til at holde på luftbobler, så isen ikke falder sammen og fylder mindre. I margarine giver de bedre stegeegenskaber – mindre sprøjt. I brød vil de medvirke til at øge volumen. Listen over deres anvendelsesområder er lang. Generelt bruges de i stærkt forarbejdede fødevarer.

Sundhedsmæssige forhold

Allerede i tarmen vil de blive nedbrudt til de enkelte bestanddele, nemlig mono- og diglycerider og de enkelte syrer. Den sundhedsmæssige vurdering bygger derfor på vurderingen af de enkelte stoffer. ADI er ikke begrænset for de 4 første stoffers vedkommende, dog må vinsyrens ADI på 30 mg/kg legemsvægt ikke overskrides. Det næstsidste stof (E 472e) har hidtil haft en ADI på 50 mg/kg legemsvægt, som senere af SCF er sænket til 25 mg og gjort midlertidig, indtil resultaterne af nye undersøgelser foreligger, fordi undersøgelser har vist, at stoffet i større mængde har uønskede bivirkninger på forsøgsdyr. JECFA har i 2003 bekræftet deres ADI på 50 mg/kg. Det sidste af stofferne (E 472f) ligger så tæt på E 472e, at JECFA har besluttet, at de to stoffer skal betragtes som ét, men dette er ikke sket i EU endnu.