E 459 Beta-cyclodextrin

Beskrivelse

Cyclodextriner fremstilles ud fra delvis hydrolyseret stivelse ved behandling med et enzym fra forskellige bakterier, herunder også en gensplejset. Ved almindelig behandling af stivelse dannes dekstriner, som ligesom stivelsen selv består af lige kæder af glucose. Dette enzym er i stand til i stedet for en lige kæde at danne en ring af glucose. Beta-cyclodextrin er en ring, som indeholder syv glucoseenheder. Alpha-cyclodextrin indeholder seks og gamma-cyclodextrin otte glucoseenheder, men de er endnu ikke vurderet og godkendt i EU. Der har været bestræbelser på at få gamma-cyclodextrin klassificeret som en fødevareingrediens, så den skulle kunne bruges uden særlig godkendelse.

Må bruges i

Fødevarer i tabletform uden mængdemæssig begrænsning samt som bærestof højst 1 g/kg.

Funktion

Cyclodextriner er med deres meget specielle cirkelformede struktur i stand til at indkapsle en lang række stoffer inde i cirklen. Det kan bl.a. benyttes til smagsstoffer, hvad enten de stammer fra krydderier eller er tilsatte aromastoffer. Hvis de bliver indkapslet i cyclodextrin, vil de ikke fordampe eller nedbrydes under opvarmning eller lagring, men først blive frigjort ved tygning af maden og dermed give den fulde smagsoplevelse. I tyggegummi kan det forsinke frigørelse af smagen, så den ikke tygges ud med det samme. Stoffet har også været foreslået til at fjerne smag, som nogle finder ubehagelig, som f.eks. smag af fisk fra fisk og smag af får fra lam, men det er ikke en del af godkendelsen. Desuden kan cyclodextriner virke beskyttende på ustabile vitaminer, hvilket kan benyttes til kosttilskud.

Sundhedsmæssige forhold

Beta-cyclodextrin har været testet i en række dyreforsøg uden at vise nogen tegn på bivirkninger. Stoffet nedbrydes delvis i tarmen ved at ringen brydes, og så opfører stoffet sig ligesom al anden kulhydrat i kosten. En del vil udskilles uændret med afføringen, mens en lille del evt. vil kunne absorberes i blodbanen og derefter udskilles uændret med urinen. ADI er fastsat til 5 mg/kg legemsvægt. Alpha-cyclodextrin og gamma-cyclodextrin har af JECFA fået ADI’er, som ikke er begrænsede. De er endnu ikke vurderet af SCF.