E 450 Dinatriumdiphosphat
Trinatriumdiphosphat
Tetranatriumdiphosphat
Dikaliumdiphosphat
Tetrakaliumdiphosphat
Dicalciumdiphosphat
Monocalciumdiphosphat
E 451 Pentanatriumtriphosphat
Pentakaliumtriphosphat
E 452 Natriumpolyphosphater
Kaliumpolyphosphater
Natriumcalciumpolyphosphater
Calciumpolyphosphater

Beskrivelse

Fremstilles ud fra phosphorsyre (se også phosphorsyre og phosphater E 338 – E 341). Stofferne var tidligere samlet under ét nummer (E 450), hvor man nu har delt dem op i diphosphater, triphosphater og polyphosphater.

Må bruges i

Diphosphater og polyphosphater må sammen med phosphorsyre og phosphater (se E 338 – E 341) bruges i en lang række fødevarer. Af de fødevarer, hvortil der må sættes phosphater, kan blandt de mere væsentlige nævnes visse koncentrerede mælkeprodukter, visse oste, is og desserter, kager, mel, supper og saucer, morgenmadscerealier, kød- og fiskeprodukter (herunder surimi), dybfrossen fisk. Dinatriumdiphosphat må herudover bruges som hævemiddel til kiks og tvebakker til småbørn med højst 5 g/kg.

Funktion

Stofferne benyttes som stabilisatorer, til at forbedre konsistens og til at binde vand. Derudover bruges diphosphaterne (E 450) som hævemiddel. Specielt benyttes stofferne i kød- og fiskeprodukter til at binde mere vand og give en blødere konsistens. I grove tilfælde betyder det, at man kan fortynde skinken lidt ekstra, og altså sælge vand som kød. Når saltede kødprodukter koges, ønsker man så lille et kogesvind som muligt. Her vil phosphater holde på vandet f.eks. i hamburgerryg, dåseskinke osv. I frugt og grøntkonserves bruges stofferne til at binde visse metaller (jern og kobber) for at undgå misfarvning. Tilsætning af phosphater til kødprodukter var tidligere forbudt i Sverige for at undgå vildledning (for meget vand), men må nu også bruges der.

Sundhedsmæssige forhold

Disse phosphater vurderes sundhedsmæssigt på samme måde som beskrevet under phosphater (E 338 – E 341). Phosphat er nødvendig for kroppen, men for meget kan forrykke kalkbalancen.