E 400 Alginsyre
E 401 Natriumalginat
E 402 Kaliumalginat
E 403 Ammoniumalginat
E 404 Calciumalginat

Beskrivelse

Algin, der er et kulhydrat, udgør en vigtig del af cellevæggen i tang. Flere tangarter indeholder fra 15-40% algin. Nogle af disse arter er store, op til 70 meter lange. Hovedparten af algin kommer fra tang, der er høstet ud for Californiens kyst. Ud fra algin fremstilles alginsyre, og derfra andre stoffer (alginater).

Må bruges i

Alginsyre og alginaterne må bruges uden mængdemæssig begrænsning i alle de fødevarer, der generelt må indeholde tilsætningsstoffer. Alginsyre og dens natriumsalt og kaliumsalt må derudover bruges i vegetabilske økologiske varer og i desserter til småbørn. Til sidstnævnte må calciumsaltet også bruges. Må ikke bruges til at lave »jelly minicups« af.

Funktion

De benyttes som stabilisatorer og som fortyknings/geleringsmidler. En af forskellene på alginater er deres opløselighed i vand. Alginsyre og calciumalginat er ikke videre opløselige. De andre opløses let i både koldt og varmt vand. De er ikke alle lige velegnede til sure fødevarer, f.eks. sur frugtsaft, sodavand og salatdressing. Her benyttes derfor oftest næste stof, propylenglycolalginat. Alginaterne bruges typisk som stabilisatorer i is og frosne desserter (giver en flødeagtig konsistens). I marmelade som geleringsmiddel (ligesom husblas (gelatine)). I frugtsaft og ketchup kan de stabilisere konsistensen eller bruges som fortykningsmidler. Det mest anvendte af stofferne er natriumalginat.

Sundhedsmæssige forhold

Der kendes ingen skadelige effekter af alginater brugt normalt i fødevarer, men hvis man får produkter, hvor de er anvendt ud over hvad der er rimeligt, f.eks. slankeprodukter, kan de virke afførende. JECFA fastsatte i 1973 en ADI på 50 mg/kg legemsvægt. I 1992 så de på stofferne igen, og ADI er ikke længere begrænset. SCF har haft et lignende hændelsesforløb med en ADI på 50 mg i 1978, som blev ændret til en ikke begrænset ADI i 1990. Det blev dog understreget, at denne værdi kun gælder, hvis stoffet bruges som stabilisator og ikke vil blive anvendt i meget større mængder i f.eks. slankemidler.