E 320 Butylhydroxyanisol (BHA)

Beskrivelse

Syntetisk phenol.

Må bruges i

BHA må sammen med gallaterne (E 310 – E 312) bruges i animalsk fedt og i vegetabilsk fedt beregnet til professionel fremstilling af varmebehandlede fødevarer (dog ikke i olivenolie) og til stegning. Det skyldes, at ved opvarmning foregår de uønskede harskningsprocesser mange tusinde gange hurtigere end ved stuetemperatur og at ekstra beskyttelse derfor er nødvendig. Der må anvendes 200 mg/kg. Det må så forventes, at de også vil forekomme i de fødevarer, som fremstilles heraf. Hvis de overføres med fedtet, må man antage, at de stadig har antioxidanteffekt på fedtet, så de skal deklareres, men det vil i sidste ende skulle afgøres ved et skøn af fødevarekontrollen. Må også bruges i kagemix, visse snackprodukter, pulversuppe, saucer, behandlede nødder, forkogte knækkede korn eller korn i flager. I disse produkter må der anvendes 200 mg/kg i forhold til den mængde fedt der er i produkterne. Det skal forstås på den måde, at hvis der er 10% fedt i produktet, må der anvendes 10% af 200 mg, altså 20 mg/kg færdigt produkt. I kartoffelpulver må der anvendes 25 mg/kg og i tyggegummi 400 mg/kg.

Funktion

Antioxidant, der bruges til at forhindre harskning af fedt og olie. Bruges især til animalske fedtstoffer, der er fattige på naturligt forekommende antioxidanter (se E 306), og er særlig effektivt i fritureolier.

Sundhedsmæssige forhold

BHA er ligesom E 321 BHT meget omdiskuteret. De er grundigt undersøgte, men alligevel har man til dato ikke kunnet finde ud af, om stofferne er så farlige, at de burde forbydes, eller om de er så gode, at de kan frikendes for al mistanke. BHA er meget effektivt til at forhindre harskning og dermed dannelse af muligt farlige harskningsprodukter i olier. Derudover har mange dyreforsøg vist, at det beskytter mod virkningen af kræftfremkaldende stoffer. Men stoffet kan i sig selv fremkalde kræft i forsøgsdyr. Japanske forsøg viste i 1982, at BHA kan give svulster (tumorer) i formaven hos rotter. Det medførte, at japanerne forbød BHA, men ikrafttrædelsen af forbuddet er blevet udskudt, og til dato har intet land endnu forbudt BHA. Derimod efterlyste ekspertkomitéerne nye forsøg også på andre dyr, der ligesom mennesker ikke har formaver. Ud fra disse forsøg har man så fastslået, at de sete rottesvulster ikke er relevante for mennesker, og JECFA har i 1988 bekræftet den hidtidige ADI på 0,5 mg/kg legemsvægt. SCF er nået frem til samme værdi, men de har dog i deres vurdering i 1987 stadig kun gjort den midlertidig og udtrykt ønske om nøje at følge udviklingen. De har imidlertid endnu ikke fundet anledning til at ændre vurderingen eller at gøre den permanent. BHA har i visse tilfælde givet anledning til allergilignende symptomer hos særligt overfølsomme. Symptomerne kan være høfeber, nældefeber eller astma. BHA har ligeledes vist sig at have en østrogenlignende effekt, og selvom denne effekt er svag, er det endnu et minus ved stoffet, og en nordisk arbejdsgruppe har da også anbefalet at stoffet tages op til fornyet eftersyn.