E 200 Sorbinsyre
E 202 Kaliumsorbat
E 203 Calciumsorbat

Beskrivelse

Sorbinsyre og dens salte, sorbater, forekommer naturligt, især i rønnebær, kirsebær, tomater og jordbær. Fremstilles syntetisk. Indtil de fælles EU-regler var også natriumsaltet tilladt (med nummeret E 201), men det er nu fjernet. Det blev påstået, at det ikke findes tilgængeligt på markedet, og det blev derfor fjernet. Herved blev man fri for at tage stilling til, at netop dette salt har vist uønskede virkninger i en mutagentest (se under sundhedsmæssige forhold).

Må bruges i

I læskedrikke må bruges 300 mg/liter og i vin 200 mg/liter. Må herudover bruges til blandt andet raviolifyld, tørret frugt og visse frugtprodukter inklusive marmelade, oste, snacks, slik, fiskehalvkonserves, postej og gelélag til kødvarer, mayonnaise og dressing samt i visse færdigpakkede brødtyper. De tilladte mængder er på 1-2 g/kg. Med de tilladte mængder er det ikke sandsynligt, at ADI overskrides, men hvis man er overfølsom over for stoffet, kan man godt slå ud eller få mavepine.

Funktion

Konserveringsstoffer, der især er effektive mod gær- og skimmelsvampe (mug) og i mindre grad visse bakterier. Bruges i sure og let sure fødevarer. Er bedre end benzoesyre (se næste stof E 210) til at hæmme skimmel i kager, margarine og ost. Bruges i vin som erstatning for eller supplement til sulfit (se E 220 – E 228) til at hindre eftergæring, især i vintyper med et højt sukkerindhold. Man må så håbe, at de, der er overfølsomme for sulfit, kan tåle sorbat (og omvendt).

Sundhedsmæssige forhold

Hos særligt følsomme mennesker kan disse stoffer være hudirriterende. Der udvikles rødme og kildrende fornemmelse på huden omkring munden. Derudover kan nogle få svære mavekneb eller hovedpine, hvis de får mad med sorbinsyre eller sorbater. Sorbinsyre indgår i det almindelige stofskifte i kroppen, og hvis man ikke hører til de specielt følsomme, giver det ikke anledning til sundhedsmæssige problemer. ADI er af JECFA i 1973 fastsat til den relativt høje værdi 25 mg/kg legemsvægt (inkluderer også sorbaterne). SCF har i 1994 gennemgået alle de data, der er kommet til siden da, og var enig med denne ADI. Man gjorde dog opmærksom på, at den ikke dækker overfølsomme personer. Skønt sorbaterne således er fundet uden sundhedsmæssige problemer (bortset fra overfølsomhed), er der fremkommet undersøgelser der viser, at hvis natriumsorbat står i en vandig opløsning over længere tid, vil det nedbrydes under dannelse af stoffer, som har vist mutagen aktivitet på bakterier. Da dette kan være en advarsel om mulig kræftfremkaldende effekt, overvejede man, hvilke konsekvenser det kunne have for sundheden. Men da det viste sig, at natriumsorbat ikke er almindeligt tilgængeligt, netop på grund af at det er ustabilt, besluttede man blot at fjerne det fra listen.