E 133 Brilliant Blue FCF (FD&C Blue no 1)

Beskrivelse

Syntetisk tjærefarvestof.

Må bruges i

De fødevarer, som generelt må farves. Der må bruges 100 mg/liter i læskedrikke og 50-500 mg/kg i en række andre fødevarer. Der skal drikkes seks liter blå saftevand eller spises to kg blå vingummi for at nå op på ADI, hvis stoffet ellers er brugt til maksimum. Hvis man er overfølsom over for stoffet, skal der dog langt mindre til, før man slår ud.

Funktion

Blåt farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Kan give allergilignende symptomer hos særligt følsomme. Symptomerne kan være høfeber, nældefeber eller astma. Stoffet har af JECFA fået en ADI på 12,5 mg/kg og af SCF en ADI på 10 mg/kg legemsvægt, men da der mangler nogle af de undersøgelser, man normalt ville forlange mangler har en nordisk arbejdsgruppe anbefalet en revurdering.