E 127 Erythrosin (FD&C Red no 3)

Beskrivelse

Syntetisk jodholdigt tjærefarvestof.

Må bruges i

På grund af den lave ADI og hele debatten om erythrosin er den tilladte anvendelse nu indskrænket til cocktailbær og kandiserede kirsebær (200 mg/kg) samt bigarreaux-kirsebær i sukkersaft og i frugtcocktail (100 mg/kg). Dette betyder også en indskrænkning i forhold til hidtidige danske regler, idet det ikke længere er tilladt til hotdog pølser. Der skal 30 g røde cocktailbær, farvet med den tilladte mængde, til at nå op på ADI.

Funktion

Rødt farvestof. Dette stof har en teknologisk fordel frem for mange andre farvestoffer ved, at det binder sig til det, der farves. Dvs., at det bliver på overfladen af den røde pølse og det syltede kirsebær uden at ryge ud i kogevandet eller lagen. Af samme grund bliver stoffet brugt som »røbetabletter« til at vise, hvor effektivt man børster tænder. Hvis man ikke har fjernet alle madrester, vil stoffet nemlig binde sig til disse, og de vil ses som store røde pletter på tænderne.

Sundhedsmæssige forhold

Erythrosin kan give allergilignende symptomer hos særligt følsomme. Symptomerne kan være høfeber, nældefeber eller astma. Det er også et af de stoffer, der hyppigst anføres at kunne medføre hyperaktivitet hos børn, uden at der dog er kommet endeligt bevis. Med de restriktive anvendelsesbetingelser er det nok også af mere teoretisk interesse. Stoffet havde tidligere en ADI på 2,5 mg/kg legemsvægt. For nogle år siden viste man, at store mængder kunne give kræft i skjoldbruskkirtlen på forsøgsdyr. Da forsøgene ikke var helt klare, og da alt tydede på, at mindre mængder ikke havde denne effekt, forbød man ikke stoffet, men nøjedes med at halvere ADI og gøre den midlertidig. Men for hver gang ekspertkomitéerne igen vurderede stoffet, blev ADI halveret endnu en gang, og den er nu sat til 0,1 mg/kg legemsvægt. Også i USA har man diskuteret stoffet voldsomt, og en del anvendelser er nu blevet forbudt, mens andre dog stadig er tilladt.