E 124 Ponceau 4R (Cochenillerød A)

Beskrivelse

Syntetisk tjærefarvestof af azotypen.

Må bruges i

De fødevarer, som generelt må farves. Der må bruges 50 mg/liter i læskedrikke og 50-500 mg/kg i en række andre fødevarer. Må herudover bruges i visse traditionelle pølser og i marmelade. Muligheden for at overskride ADI skulle være minimal med nogenlunde normale kostvaner. Eksempelvis skal der ca. 5 liter læskedrik eller ½ kg lakseerstatning, farvet med den højest tilladte mængde, til for at nå ADI.

Funktion

Rødt farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Ponceau 4R kan give allergilignende symptomer hos særligt følsomme. Symptomerne kan være høfeber, nældefeber eller astma. Stoffet havde i lang tid en lav ADI på grund af utilstrækkelige oplysninger om de sundhedsmæssige forhold. I 1983 var der dog kommet så mange nye oplysninger, at SCF kunne fastsætte en ADI på 4 mg/kg legemsvægt; en værdi som JECFA bekræftede samme år. Denne ADI tager dog ikke højde for overfølsomhedsproblemer. Da det ikke helt fremgår, hvordan ekspertkomiteerne er kommet frem til lige netop denne værdi, har en nordisk rapport anbefalet, at man kigger på de oprindelige data og beskriver baggrunden lidt nærmere.