E 123 Amaranth (FD&C Red no 2)

Beskrivelse

Syntetisk tjærefarvestof af azotypen.

Må bruges i

I visse af EU-medlemslandene har amaranth været meget brugt, men da også andre lande end Danmark har været skeptiske med hensyn til anvendelsen af stoffet, er de fælles EU-regler blevet indskrænket til aperitifvine og spiritus samt til fiskerogn med 30 mg/kg, dvs. meget lig den tidligere danske grænse. Det betyder, at man skal indtage ½ liter spiritus eller ½ kg rogn for at nå op på den laveste af de to ADI-værdier, hvis ellers stoffet er brugt til maksimumgrænsen.

Funktion

Rødt farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Amaranth kan give allergilignende symptomer hos særligt følsomme. Symptomerne kan være høfeber, nældefeber eller astma. I 1970 fremkom russiske rapporter, som viste, at amaranth var fosterskadende, henholdsvis kræftfremkaldende. Begge forsøg var imidlertid så dårligt udført, at man i USA satte flere forsøg i gang for at efterprøve resultaterne. Selv om det ikke lykkedes at gentage resultaterne fra de russiske forsøg, blev stoffet i USA reelt forbudt i 1976, fordi »der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for uskadelighed«. Andre lande valgte at følge JECFA, som også fandt anledning til bekymring, men nøjedes med i 1972 at halvere ADI til 0,75 og gøre den midlertidig. I Danmark førte mistanken til, at man ikke ønskede at tillade amaranth i den første positivliste, som trådte i kraft i 1974. Men da EF-reglerne krævede, at stoffer, som var på EF-listen, skulle godkendes i medlemslandene, blev stoffet tilladt i små mængder til krebsdyr og i spiritus. Mens amaranth stadig ikke er tilladt som farvestof i USA, har JECFA og SCF hver især vurderet de mange senere tilkomne undersøgelser i henholdsvis 1984 og 1983. De har herefter fastsat en ADI på 0,8 (SCF) og 0,5 (JECFA) mg/kg legemsvægt. Det er uklart, hvad der betinger forskellen, og af samme grund har en nordisk arbejdsgruppe anbefalet en revurdering af stoffet.