E 122 Azorubin (Carmoisin)

Beskrivelse

Syntetisk tjærefarvestof af azotypen.

Må bruges i

De fødevarer, som generelt må farves. Der må bruges 50 mg/liter i læskedrikke og 50-500 mg/kg i række andre fødevarer. Må herudover bruges i visse slags spiritus. Der er næppe mulighed for at overskride ADI over længere tid. Eksempelvis skal man drikke 2,4 liter sodavand, farvet med maksimummængden, for at nå op på ADI. Hvis man er overfølsom over for stoffet, kan man dog godt slå ud også af mængder under ADI.

Funktion

Rødt farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Kan give allergilignende symptomer, dvs. høfeber, nældefeber eller astma. Der har tidligere været fastsat en ADI på 0,5 mg/kg legemsvægt. Den blev gjort midlertidig, da man ønskede flere undersøgelser før en endelig ADI kunne fastsættes. En sådan blev fastsat af SCF og af JECFA i 1983. Begge kom frem til en værdi på 4 mg/kg legemsvægt på baggrund af de nye undersøgelser. Denne ADI tager dog ikke højde for overfølsomhed.