E 110 Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S, FD&C Yellow no 6)

Beskrivelse

Syntetisk tjærefarvestof af azotypen.

Må bruges i

De fødevarer, som må farves, samt marmelade. På grund af den relativt lavere ADI er den maksimale grænse nedsat i visse fødevarer i forhold til, hvad der må bruges af de øvrige farvestoffer. Alligevel vil man dog nok kunne forestille sig, at ADI vil kunne overskrides ved skævt forbrug af fødevarer med dette farvestof. Hvis man er overfølsom over for Sunset Yellow, vil man kunne slå ud med mængder også under ADI.

Funktion

Gult farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Sunset Yellow er et stof, der hyppigt er rapporteret at give allergilignende symptomer, dvs. høfeber, nældefeber eller astma. Stoffet er blevet vurderet af JECFA senest i 1982 og af SCF i 1983. Begge kom frem til en ADI på 2,5 mg/kg legemsvægt. Denne ADI tager dog ikke højde for overfølsomhedsproblemer. Siden da er der offentliggjort en undersøgelse, som viste påvirkning af visse adfærdstests hos mus, hvis mødre havde fået større mængder af farvestoffet i drægtighedsperioden. Det bør nok undersøges nærmere, om det skulle give anledning til ændring af ADI, hvilket også er anbefalet af en nordisk arbejdsgruppe.