E 104 Quinolingult (D&C Yellow no 10)

Beskrivelse

Syntetisk tjærefarvestof.

Må bruges i

De fødevarer, som generelt må farves. Der må bruges 100 mg/liter i læskedrikke og 50-500 mg/kg i andre fødevarer som anført i skemaet på side 25. Herudover må det anvendes i marmelade. Med de tilladte mængder vil den nyeste ADI normalt ikke blive overskredet (for eksempel skal der seks liter sodavand med maksimummængden til for at komme op på ADI), men er man overfølsom for quinolingult, kan man sagtens slå ud af mindre.

Funktion

Gult farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Kan give allergilignende symptomer hos særligt følsomme. Symptomerne kan være høfeber, nældefeber eller astma. Stoffet havde mange år en midlertidig ADI på 0,5 mg/kg, da der manglede nogle undersøgelser, før stoffet kunne endeligt vurderes. Disse er nu blevet foretaget, og JECFA og SCF har i hhv. 1984 og 1983 fastsat en ADI på 10 mg/kg legemsvægt. Denne ADI tager dog ikke højde for overfølsomhedsproblemer. En nordisk arbejdsgruppe har anbefalet, at man kigger nærmere på stoffet igen, fordi det er lidt uklart, hvordan man er nået frem til den endelige ADI.